ساخت کوره ذوب

کوره قال ذوب طلا و نقره و سرب

کوره قال ذوب طلا و نقره و سرب

شرکت ذوب سرب ستاری آشتیان قم

شرکت ذوب سرب ستاری آشتیان قم

شرکت پتروپالایش گوهر قم

شرکت پتروپالایش گوهر قم

شرکت بهار مس رفسنجان زیر نظر مس سرچشمه​

شرکت بهار مس رفسنجان زیر نظر مس سرچشمه​

شرکت مس کاران جوان

شرکت مس کاران جوان

پروژه شرکت افق مس زنجان

پروژه شرکت افق مس زنجان

ایلات گستر پویا جم زنجان

ایلات گستر پویا جم زنجان

پروژه درنیکا فلز خمین

پروژه درنیکا فلز خمین

پروژه ریخته گری برادران میرزایی زنجان

پروژه ریخته گری برادران میرزایی زنجان

پروژه شرکت آرمان فلز زنگان

پروژه شرکت آرمان فلز زنگان