پروژه ها

ماردون بارگیری کوره های اکسید روی

ماردون بارگیری کوره های اکسید روی

کوره قال ذوب طلا و نقره و سرب

کوره قال ذوب طلا و نقره و سرب

شرکت ذوب سرب ستاری آشتیان قم

شرکت ذوب سرب ستاری آشتیان قم

شرکت پتروپالایش گوهر قم

شرکت پتروپالایش گوهر قم

شرکت بهار مس رفسنجان زیر نظر مس سرچشمه​

شرکت بهار مس رفسنجان زیر نظر مس سرچشمه​

شرکت مس کاران جوان

شرکت مس کاران جوان

پروژه شهر پاریز کرمان

پروژه شهر پاریز کرمان

پروژه شرکت افق مس زنجان

پروژه شرکت افق مس زنجان

ایلات گستر پویا جم زنجان

ایلات گستر پویا جم زنجان

پروژه درنیکا فلز خمین

پروژه درنیکا فلز خمین