شرکت پتروپالایش گوهر قم

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

شرکت پتروپالایش گوهر قم

ساخت کوره ذوب